Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 

นำเสนออาเซียน 10 ประเทศ 8 ส.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.2ได้นำเสนอเกี่ยวกับอาเซียน 10 ประเทศ
และเชิญชวนให้เข้าร่วมงานอาเซียน

ภาษาอังกฤษวันละคำ 7 ส.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.1ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้ ด้วยคำว่า
Jasmine อ่านว่า แจสมิน' แปลว่า ดอกมะลิ

ภาษาอังกฤษวันละคำ 7 ส.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.3 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้ ด้วยคำว่า
Rainy Season อ่านว่า เร'นี ซีซั่น แปลว่า ฤดูฝน

ความรู้ยามเช้า 25 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 แนะนำเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียนว่า
ต้นพิกุล

ภาษาอังกฤษวันละคำ 18 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.4 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้ ด้วยคำว่า
Candle Festival หมายถึง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ความรู้ยามเช้า 18 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 นำเสนอเกี่ยวกับประวัติของการแห่เทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา

แนะนำคุณครูแลกเปลี่ยน 17 ก.ค. 2556
    แนะนำคุณครู Mark Walker คุณครูแลกเปลี่ยน
จากประเทศอังกฤษ

วันเข้าพรรษา 17 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.2 ได้นำเสนอเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา 16 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.1 ได้นำเสนอเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา

ภาษาอังกฤษวันละคำ 15 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.4 ได้นำเสนอเกี่ยวกับมคคุเทศก์

ภาษาอังกฤษวันละคำ 10 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้ ด้วยคำว่า
excursion (เอคซฺเคอ'เชิน) n.การเดินทางระยะสั้น,
การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง

ท่องเที่ยวราชบุรี 4 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 ได้มาแนะนำเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีมานำเสนอ คือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี อยู่ในตัว
เมืองของ จ.ราชบุรี มีความรู้ต่างๆมากมาย
ให้ไปค้นหา

โครงการจิตอาสา 3 ก.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.3 ได้เชิญชวนให้นักเรียน
ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจะนำไปมอบแก่น้องๆ
ผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง
ร่วมบริจาคกันได้ที่ ห้อง ม.3/1

ภาษาอังกฤษวันละคำ 27 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ป.6 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้
ด้วยคำว่า punctual (พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,
รักษาเวลา, ตามกำหนด, ถูกต้อง, เป็นแต้ม, เป็นจุด.

วิทยาศาสตร์ยามเช้า 27 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำเสนอการทดลองเกี่ยวกับ
การเกิดรุ้งกินน้ำ โดยการที่นำเอากระบอกฉีดน้ำ
ฉีดขึ้นไปบนอากาศบริเวณที่มีแสงแดด จะทำให้
เกิดเป็นลักษณะของสีในรุ้งกินน้ำเกิดขึ้น โดยมี
ด้วยกันอยู่ 8 สี

วิทยาศาสตร์ยามเช้า 20 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5. ได้นำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของ
พืชใบเลี้ยงคู่ คือ พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบ เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่แล้วจะเห็นข้อและปล้องใน ส่วนของลำต้น
ไม่ชัดเจน ใบมีลักษณะกว้างเส้นใบแตกแขนง
เป็นร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว กลีบดอกมีจำนวน
4 - 5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4 – 5 ตัวอย่างพืช
ใบเลี้ยงคู่ได้แก่ ถั่ว พริก มะม่วง เป็นต้น

ภาษาอังกฤษวันละคำ 19 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ม.2 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้
ด้วยคำว่า lightning (ไลทฺ'นิง) n. ฟ้าแลบ
vi.ปล่อยไฟแลบ adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟ้าแลบ

ภาษาจีนวันละคำ 19 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ป.6 ได้นำเสนอภาษาจีนวันนี้
ด้วยคำว่า แปลว่า ชา (ใบของต้นไม้ชนิดหนึ่ง
สามารถใช้ชงกับน้ำร้อน ชาวจีนนิยมชงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม)

ภาษาไทยวันละคำ 17 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ม.1 ได้นำเสนอภาษาไทยวันนี้
ด้วยคำว่า วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานได้ 8 วัน)ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
นอกจากนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา
องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์(หลังประสูติ) และเป็นวัน
คล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุข ตลอด 7 วัน
(หลังตรัสรู้)อีกด้วย

รับทุนการศึกษาจากรายการอของช่อง 9 10 มิ.ย. 2556
    ตัวแทนของนักเรียนได้เดินทางไปแข่งขันในรายการ
นักคิดพิชิตจักรวาล ของช่อง 9 อสมท. ในทักษะภาษาอังกฤษ
และทางรายการได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 3 คน
ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เป็นจำนวนเงินคนละ
3,000 บาท

ภาษาไทยวันละคำ 10 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ม.2 ได้นำเสนอภาษาไทยวันนี้
ด้วยคำว่า เกียรติประวัติ อ่านว่า [เกียดติปฺระหฺวัด
หรือเกียดปฺระหฺวัด] น. แปลว่า ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญประกาศกิจกรรมจากสภานักเรียน 7 มิ.ย. 2556
    ตัวแทนของสภานักเรียนได้ประกาศกิจกรรมที่กำลังจะ
เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบ คือ
กิจกรรมทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน และวันไหว้ครูวิทยาศาสตร์ยามเช้า 6 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5. ได้นำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว คือ มีลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน
มีระบบรากฝอย ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน และส่วน
กลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3ภาษาอังกฤษวันละคำ 6 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ม.1 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้
ด้วยคำว่า Environment (n.) (เอนไว'เรินเมินทฺ)
แปลว่า สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อมภาษาไทยวันละคำ 3 มิ.ย. 2556
    นักเรียนชั้น ม.3 ได้นำเสนอภาษาไทยวันนี้ด้วยคำว่า
รางวัลซีไรท์ หมายถึง เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่
กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันแนะนำคุณครูคนใหม่ 3 มิ.ย. 2556
     ท่านรอง ผอ.ปัญญา เด่นดำรง แนะนำบุคคลากรท่านใหม่
ของโรงเรียน คือคุณครูจิราภรณ์ ธนะโพธา มาทำการสอน
ในวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.3-4

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 30 พ.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
ราชบุรี และเชิญชวนให้เพื่อนๆท่องเที่ยวกันในจังหวัด

ภาษาอังกฤษวันละคำ 29 พ.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ม.3 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้
ด้วยคำว่า Worship (vt., vi., n.) (เวอร์'ชิพ) แปลว่า
บูชา, สักการะ, บวงสรวง, กราบไหว้, สวดมนต์, สิ่งที่บูชาแนะนำคุณครูคนใหม่ 27 พ.ค. 2556
     ท่านรอง ผอ.ปัญญา เด่นดำรง แนะนำบุคคลากรท่านใหม่
ของโรงเรียน คือคุณครูถาวร พ่วงสินธุ ย้ายมาจากโรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8 และมาทำการสอนในวิชา
ภาษาไทยความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา 23 พ.ค. 2556
    นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำเสนอเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา
คือวันวิสาขบูชา ในปีนับเป็นวันครบ 2,600 ปี ของพุทธศานา
และขอให้นักเรียนทุกคนไปทำบุญที่วัดพร้อมกับเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตร ตรัสรู้
และปรินิพพาน

นักศึกษาร่วมสังเกตการสอน 20 พ.ค. 2556
     แนะนำตัวนักศึกษาร่วมสังเกตการสอน 12 คนจาก
ม.ราชภัฏนครปฐม มาสังเกตการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์สอน ก่อนการฝึกประสบการณ์สอนจริงแนะนำคุณครูคนใหม่ 20 พ.ค. 2556
     ท่านรอง ผอ.ปัญญา เด่นดำรง แนะนำบุคคลากรท่านใหม่
ของโรงเรียน คือคุณครูดวงสมร ทองใบ ย้ายมาจากโรงเรียน
วัดท่ามะขาม สพป.รบ.2 และมาทำการสอนในวิชาการงานฯเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
     ท่านอภิชาติ คุณาธาทร ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ปีการศึกษา
2556 และขอนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของสังคม 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document