Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 

ยุวฑูตความดี 12 ก.พ. 2556
     ด.ช.ธนวัฒน์ ชมภูพันธ์ ป.2/5 ได้เก็บกระเป๋าเงินที่ตกอยู่
มาส่งคืนเพื่อหาเจ้าของกระเป๋า ภายในมีเงินจำนวน 2,300 บาท
และเจ้าของกระเป๋าเงินคือผู้ปกครองได้รับคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
การกระทำของนักเรียนคนนี้น่าเอาแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งธนาคารขยะ 12 ก.พ. 2556
     นักเรียนชั้น ม.3 ได้นำเสนอโครงการธนาคารขยะ รับแลก
-เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน สามารถนำเงินที่ได้มาฝากและถอนได้
โดยให้นักเรียนนำขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล มาแลกเป็นเงิน
กับทางธนาคารขยะของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยามเช้า 6 ก.พ. 2556
     นักเรียนชั้น ป.6 ได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์คือ เสียงจิ้งหรีด
โดยผลิตจากฝาขวดน้ำ ชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการ
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปะหัตถกรรม ณ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรีภาษาไทยวันละคำ 4 ก.พ. 2556
     นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำเสนอคำว่า เทศกาล แปลว่า
คราวสมัยที่กําหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทําบุญ
และการรื่นเริงในท้องถิ่นภาษาไทยวันละคำ 14 ม.ค. 2556
     นักเรียนชั้น ป.3 ได้นำเสนอคำว่า เล็ดลอด แปลว่า
แอบซ่อนไป, ลอบเข้าไปหรือออกมาได้ด้วยความยากลําบากภาษาอังกฤษวันละคำ 8 ม.ค. 2556
     นักเรียนชั้น ป.4 ได้นำเสนอภาษาอังกฤษวันนี้
ด้วยคำว่า Present (N.) (เพรส'เซินทฺ) แปลว่า
ของขวัญวิทยาศาสตร์ยามเช้า 19 ธ.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 เล่า้ข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
กับโลกของเราที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปี 2012 นี้

ภาษาจีนวันละคำ 18 ส.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.5 ได้เสนอภาษาจีนวันนี้ด้วยคำว่า
แปลว่า วันคริสตมาส

ภาษาไทยวันละคำ 17 ธ.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ม.1 ได้เสนอภาษาไทยวันนี้ด้วยคำว่า
"สีหบัญชร" แปลว่า หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดิน
เสด็จประทับรับแขกเมือง

แสดงความยินดีกับครู คศ.3 และบัณฑิตใหม่
    ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันแสดงความยินดี
กับคุณครูอภิชาติ ธนันทา และคุณครูพรรณี นาคสาทา
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
และร่วมยินดีกับคุณครูเฉลิมขวัญ จ้านสกุลในโอกาสได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีไทย

ภาษาอังกฤษวันละคำ 27 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.2 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยคำว่า Float
(โฟลธ') แปลว่า ลอยน้ำ

สำนวนไทยวันนี้ 26 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.3 นำเสนอเกี่ยวกับสำนวนไทยวันนี้
"น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า" หมายถึง สรรพสิ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน

เที่ยวจังหวัดราชบุรี 21 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี วันนี้เป็นข้อมูลของวัดขนอนหนังใหญ่
และถ้ำค้างคาวร้อยล้าน

ภาษาอังกฤษวันละคำ 13 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.2 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยคำว่าFlag
(แฟลก') แปลว่า ธง

ภาษาอังกฤษวันละคำ 6 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.2 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยคำว่าVacation
(วาเค'เชิน) แปลว่า ช่วงปิดเรียน ช่วงเวลาหยุดงาน

ภาษาอังกฤษวันละคำ 2 พ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.2 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยคำว่า Holiday
(ฮอล'ลิเดย์) แปลว่า วันหยุด

แนะนำจังหวัดราชบุรี 12 ก.ย.2555
     นักเรียนชั้น ป.6 แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนักเรียนได้รับรู้ข้อมูล
ของจังหวัดตนเองได้อย่างถูกต้อง

มอบรางวัลการแข่งขันเต้นแอโรบิก 22 ส.ค.2555
     ทางโรงเรียนได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่
นักเรียนที่แข่งขันการเต้นแอโรบิก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น โดยชั้น ป.5/8 เป็นทีมชนะเลิศ กิจกรรม
นี้จัดโดยคุณครูสมเกียรติ กลิ่นวล

มอบดอกไม้แสดงความยินดี 22 ส.ค.2555
     ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรณิช ศศิบุตร และคุณครู
พุ่มพวง สังวาลวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต โดยท่าน ผอ.ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

เขาวังเกมส์ 2012 เริ่ม 27-30 ส.ค.2555
     คุณครูสมเกียรติ กลิ่นวล ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ
นักเรียนได้ทราบถึงกำหนดการของเขาวังเกมส์ 2012 และ
กฎระเบียบข้อบังคับในการยืมอุปกรณ์กีฬา เพื่อไปฝึกซ้อม
ก่อนการแข่งขัน โดยนักเรียนต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ที่ได้ยืม
มาเก็บคืนให้เรียบร้อย

ภาษาไทยวันละคำ 20 ส.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 ได้เสนอสำนวนภาษาไทยวันนี้ด้วยคำว่า
"ตีวัวกระทบคราด" หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้
เลยไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องแทนและตนสามารถทำได้

วิทยาศาสตร์เช้านี้ 15 ส.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 ได้นำความรู้มาฝากเกี่ยวกับพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับสุริยุปราคา
ที่เกิดขึ้น ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้ถูกต้องโดยเป็นที่ประจักษ์
แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้าชมปรากฎการณ์ในครั้งนั้น

วิทยาศาสตร์เช้านี้ 15 ส.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.5 ได้นำความรู้มาฝาก เรื่อง แรงดันอากาศ
ลูกปิงปองสามารถติดอยู่กับปากขวดได้อย่างไร นักเรียนชั้น
ป.6 ได้สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ แรงดันอากาศ
โดยการเอาน้ำมา 1 ขวด และเอาลูกปิงปองไปติดไว้ที่ปากขวด
แล้วคว่ำขวดลง ปรากฎว่าลูกปิงปองไม่ร่วงลงพื้นแต่กลับติด
อยู่กับปากขวด ด้วยแรงดันของอากาศที่อยู่ภายในขวดนั่นเอง

เขาวังสู่อาเซียน 7 ส.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.5 นำเสนอคำว่าทักทายของชาวพม่า
ด้วยคำว่า "Ming Ka La Ba " เช่นเดียวกับคำว่า "สวัสดี"

เขาวังสู่อาเซียน 20 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.5 นำเสนอคำว่าทักทายของชาวอินโดนีเซีย
ด้วยคำว่า "Se la Mat Siang" เช่นเดียวกับคำว่า "สวัสดี"

ภาษาอังกฤษวันละคำ 18 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.3 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยการใช้คำ
ทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน วันนี้เสนอคำว่าทักทาย
ของประเทศลาว ด้วยคำว่า "สะบายดี"

ต่อต้านยาเสพติด 18 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 ได้มารณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยา
เสพติด โดยอธิบายถึงโทษที่เกิดขึ้นจากสารเสพติด และมี
คำขวัญว่า "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด"

ภาษาอังกฤษวันละคำ 18 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ม.1 นำเสนอภาษาอังกฤษด้วยการใช้คำ
ทักทายของประเทศในกลุ่มอาเซียน วันนี้เสนอคำว่า "สวัสดี"

MILO 16 ก.ค. 2555
    ผลิตภัณท์เครื่องดื่มไมโลเดินทางมาเปิดซุ้มแจกเครื่องดื่ม
ไมโลฟรี ให้กับนักเรียนและสามารถนำซองไมโลมาแลกของ
รางวัลได้ทันทีภายใน

ภาษาไทยวันละคำ 16 ก.ค. 2555
    นักเรียนชั้น ป.6 นำเสนอภาษาไทยวันละคำ ด้วยคำว่า
"อัจฉริยภาพ" แปลว่า ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถ
เกินกว่าระดับปกติมาก

ป.6 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน 11 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 นำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคม
อาเซียน มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆนักเรียนได้ทราบ ในข้อมูล
ด้านต่างๆของประเทศสมาชิก เช่น ธงประจำชาติ เป็นต้น

วิทยาศาสตร์เช้านี้ 4 ก.ค. 2555
     นักเรียนชั้น ป.4 ได้นำความรู้เรื่องมาฝาก เรื่อง จั๊กจั่น
ส่งเสียงร้องได้อย่างไร? จั๊กจั่นสร้างเสียงร้องได้โดยการ
ยืดหดตัวของกล้ามเนื้อจนทำให้เยื่อที่เรียกว่า "หนังหน้ากลอง"
สั่นจนเกิดเสียงดังออกมา

ป.6 นำเสนอข่าวภัยพิบัติ 27 มิ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ป.6 นำเสนอข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกเรา
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand GO Green

ม.3 อ่านคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2555
     นักเรียนชั้น ม.3 อ่านคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดของไทย ประจำปี 2555 ว่า "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐
พรรษา มหาราชินี"

ป.6 อ่านทำนองเสนาะ 22 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.6 อ่านทำนองเสนาะ "เพลงยาวถวายโอวาท"
อันเป็นงานประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของสุนทรภู่อีกชิ้นหนึ่ง

ป.5 อ่านสุภาษิตสอนหญิง 21 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.5 มานำเสนอสุภาษิตสอนหญิงประพันธ์โดย
สุดยอดกวีเอกของไทย "สุนทรภู่"

อ่านทำนองเสนาะ เรื่อง สินสมุทร 20 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด 12 คน ร่วมกันอ่านทำนองเสนาะ
ในบางช่วงบางตอนของ เรื่อง "สินสมุทร"

อ่านทำนองเสนาะ เรื่อง พระอภัยมณี 19 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.3 อ่านทำนองเสนาะในบางช่วงบางตอนของ
เรื่อง "พระอภัยมณี"

สุภาษิตสอนหญิงเนื่องในวันสุนทรภู่ 18 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.2 มานำเสนอสุภาษิตสอนหญิงประพันธ์โดย
สุดยอดกวีเอกของไทย "สุนทรภู่"

ภาษาไทยวันละคำ 18 มิ.ย. 2555
    นักเรียนชั้น ป.3 มานำเสนอภาษาไทยวันละคำด้วยสำนวนว่า
สนตะพาย หมายถึง ยอมให้ชักจูง

แนะนำคุณครูสอนภาษาจีนคนใหม่ 13 มิ.ย. 2555
    ทางโรงเรียนได้เปิดสอบครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน เพื่อเป็น
การเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียนชั้นประถมของ
โรงเรียนเรา และได้รับคุณครูสอนภาษาจีนเข้ามาสอนในระดับ
ชั้น ป.5

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2555
    เนื่องในวันนี้เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ตัวแทนนักเรียน
ชั้น ม.3 ได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนได้เห็นถึงพิษภัยของ
การสูบบุหรี่ และกล่าวถึงคำขวัญในปีนี้คือ "จับตา เฝ้าระวัง
ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ"

แนะนำตัวผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา
2555 23 พ.ค. 2555

    นักเรียนชั้น ม.3 ได้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ในวันนี้เป็นการแนะนำตัวผู้สมัครทั้ง 3 พรรค

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 21 พ.ค. 2555
    ปีการศึกษานี้โรงเรียนของเราได้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และสังเกตุการสอนจาก ม.ราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและปฐมวัย

 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document