Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

 

ด.ญ.พีรดา พฤกษา นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง
จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ "ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19" ณ ค่าบุรฉัตร
อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13-14 ก.ค.2556

ด.ญ.อัญชลีรัตน์ หันบัญญัติ นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 1 สังกัด สพฐ. ระดับ ป.4-6 ในระดับภาค ณ สพป.ปข. เขต 1
ฝึกซ้อมโดยคุณครูชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์ 16 ก.ค. 2556

ด.ญ.ศิริยศ คูนิก นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 2(EP) สังกัด สพฐ.ในระดับภาค ณ สพป.ปข. เขต 1 ฝึกซ้อมโดยคุณครูรวงอรุณ
ศรีประเสริฐ 16 ก.ค. 2556

ด.ญ.ณิชากร เจิดสกุล นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 1 สังกัด สพฐ. ระดับ ป.1-3 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิริพร ชัยพฤกษยะนนท์ 28 มิ.ย. 2556

ด.ญ.อัญชลีรัตน์ หันบัญญัติ นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 1 สังกัด สพฐ. ระดับ ป.4-6 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ฝึกซ้อมโดยคุณครูชูศรี จิรชวาลวิสุทธิ์ 28 มิ.ย. 2556

ด.ญ.ศิริยศ คูนิก นักเรียนชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประเภทที่ 2(EP) สังกัด สพฐ.ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ฝึกซ้อมโดยคุณครูรวงอรุณ ศรีประเสริฐ 28 มิ.ย. 2556

ด.ช.กฤตธนา โขจุลธรรม นักเรียนชั้น ป.3/8 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง และได้รับถ้วยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 9 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ. ระยอง
แชมเปี้ยนชิพ 2013 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา จ.ระยอง 24 มิ.ย. 2556

ด.ญ.พิยดา พฤกษา นักเรียนชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง และได้รับถ้วยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ. ระยอง
แชมเปี้ยนชิพ 2013 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา จ.ระยอง 24 มิ.ย. 2556

ด.ญ.พรนภัส ทิพยทัศนัน นักเรียนชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ Swan Swim Championship 29 พ.ค. 2556

ด.ช.สุรเดช แสนสวาท นักเรียนชั้น ป.5/8 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ Chomfar Extra Mind 29 พ.ค. 2556

ด.ช.สุรเดช แสนสวาท นักเรียนชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญ
ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ ซีเจ สปอร์ตคลับ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำ CJ Sport Club 5 มี.ค. 2556

ด.ญ.ศิริยศ คูนิก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทนักเรียน
สังกัด สพฐ. การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ ปี 2555 (Speech  Contest 2012)
ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทม.
โดย นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ เป็นครูผู้สอน 10 ส.ค. 2555

ด.ช.พรภวิษย์ ทิพยทัศนัน นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำทองผาภูมิ แชมป์เปี้ยนชิพ 2555 และได้รับรางวัล 6 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันดาวรุ่งเมืองโอ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2555 ณ สระว่ายน้ำ
ซี เจ สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด.ญ.พรนภัส ทิพยทัศนัน นักเรียนชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญ
ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัล คะแนนบุคคลยอดเยี่ยมที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง จากการแข่งขัน
ดาวรุ่งเมืองโอ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2555 ณ สระว่ายน้ำ ซี เจ สปอร์ต
คลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด.ช.กฤตธนา โขจุลธรรม นักเรียนชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนบุคคลยอดเยี่ยมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีชาย จากการแข่งขัน
รายการ ว่ายน้ำดาวรุ่งเมืองโอ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2555 ณ สระว่ายน้ำ
ซี เจ สปอร์ต คลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด.ช.สุรเดช แสนสวาท นักเรียนชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญ
ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนบุคคลยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีชาย จากการแข่งขันรายการ
ว่ายน้ำดาวรุ่งเมืองโอ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2555 ณ สระว่ายน้ำ ซี เจ
สปอร์ต คลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด.ญ.พีรดา พฤกษา นักเรียนชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และได้รับ
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมบุคคลยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง และถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทดาวรุ่งเมืองโอ่ง จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำดาวรุ่งเมืองโอ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2555 ณ สระว่ายน้ำ ซี เจ สปอร์ต คลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด.ช.กฤตธนา โขจุลธรรม นักเรียนชั้น ป.2/8 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
และได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ ภานุรังษีสวิมมิ่งคัพ
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบูรฉัตร อ. เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.-1ก.ค.2555

ด.ช.สุรเดช แสนสวาท นักเรียนชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันว่ายน้ำทองผาภูมิ แชมป์เปี้ยนชิพ 2555 และได้รับรางวัล 6 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำภานุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1ก.ค.2555

ด.ญ.พรนภัส ทิพยทัศนัย นักเรียนชั้น ป.2/6 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญ
ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด แสมดำ
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ด.ญ.พีรดา พฤกษา นักเรียนชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันว่ายน้ำ ภานุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 18 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบูรฉัตร อ. เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.-1ก.ค.2555

ด.ช.กฤษฎา จำรูญตารัต นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
รายการ FMSCT Thailand Supercross 2012 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 65 CC รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รถ 85 CC รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ด.ญ.พีรดา พฤกษา นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันว่ายน้ำทองผาภูมิ 2555 เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค.
2555 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลทองผาภูมิ

โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 โดยทางโรงเรียนได้จัดทำโครงงานเรื่อง
"เรือขวดตรวจกระแสไฟฟ้า" เป็นผลงานของนักเรียนชั้น ม.3

ด.ญ.สิริยศ คูนิค นักเรียนชั้น ป.4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

ด.ญ.สิริพร ไผ่ทอง ได้รับรางวัลจากเรียงความเรื่อง "ตำบลของหนู" จากบริษัท คาราบาวตะวันแดง
จำกัด เป็นทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และ ต.เจดีย์หักได้รับเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
จำนวน 10,000 บาท

ด.ญ.พัฒน์ตะวัน จีนตุ้ม นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และช่วยเหลือสังคมทางด้านโดยการเป็นวิทยากร "ยุวหมอดิน" ได้รับเกียรติจาก พ.อ.หญิง คุณหญิง
อัสนีย์ เสาวภาพ เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มกลัดและเกียรติบัตร 14 ม.ค. 2555 ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันลีลาศ ประเภท Standard Junior l Class C
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 33 จ.นครปฐม รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
กีฬาครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2554

นักเรียนชั้น ป.2-4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ปิยมงคล มหาราชรำลึก ครั้งที่ 5
โดยมีรายการดังนี้ 1.ด.ช.สุรเดช แสนสวาท ป.3/6 ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
2.ด.ช.พรภวิลย์ ทิพยทัศนัน ป.4/5 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 3.ด.ญ.พีรดา
พฤกษา ป.2/4 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 4.ด.ญ.วศินี เฉลิมพล ป.2/4
ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน 5.ด.ญ.พรนพัส พิมวทัศนีย์ ป.1/6 ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน 24 พ.ย. 2554

นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเป็นถ้วยรางวัลรวมประเภทหญิงและเหรียญ
รางวัลอีกหลายรางวัล และนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับราวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันแอโรบิก
มวยไทย 15 ก.ย. 2554 ชมภาพกิจกรรม

นักเรียนมัธยมโรงเรียนวัดเขาวังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในรายการ "ราชบุรีคัพ" ประจำปี 2554 ณ โรงยิมพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5
(พหลโยธินรามินทรภักดี) 6-21 ส.ค. 2554

ด.ช.วริศ เอมสมบุญ เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน "สพฐ.เกมส์ 2554" ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปี (ชาย) ประเภทชายเดี่ยว ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 2554 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
และได้เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 2554 ในระดับภาคกลาง 1 ณ กทม.
ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 2554

ด.ช.กฤตธนา โขจุลธรรม เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำวังไกลกังวลแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ได้รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 6 ปี ชาย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญเงิน 3 เหรียญและเหรียญ
ทองแดง 6 เหรียญ ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน 6-7 ส.ค. 2554 และนักเรียนชั้น ม.1
ได้รับรางวัลจากการประกวดการรำมวยไทยประกอบเพลง ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ชมภาพกิจกรรม

ด.ญ.อัญชลีรัตน์ หันบัญญัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันรายการ
National Speech Contest 2011 จัดโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.
5-6 ส.ค. 2554 ชมภาพกิจกรรม

 
Untitled Document tr>
 

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document