Untitled Document
ประวัติผู้บริหาร
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
 

OIT2021

OIT2022

OIT2023

 

Chinese Day ๒๕๕๙
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เนื่องในวันปีใหม่ของจีน โดยมีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของปีใหม่จีนเป็นภาษาจีนและไทย มีการแสดงความสามารถต่างๆของนักเรียน ในโอกาสนี้ ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อวยพรเนื่องในวันตรุษจีนแก่นักเรียน คณะครู
๕ ก.พ. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบรางวัลและเกียรติบัตร “ราชโบริกาฯนิทรรศ ๕๘”
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรงานนิทรรศการวิชาการ “ราชโบริกาฯนิทรรศ ๕๘”
..รายละเอียดเพิ่มเติม..
๒ ก.พ. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
..รายละเอียดเพิ่มเติม..
๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครู
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครู ในโอกาสเลื่อนวิทยะฐานะ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท รายละเอียดดังนี้
นางปิยะนุช ลี้เลอเกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางฬุริยา อยู่จันทร์ เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๓
นางเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๒
นางชลลดา จารุภา เลื่อนวิทยฐานะ คศ. ๒
//ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูท่านใหม่และมอบรางวัลครูดีเด่น
ต้อนรับครูระพีพัฒน์ หันบัญญัติและรับมอบรางวัลครูดีเด่น ฯลฯ จากผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙
..รายละเอียดเพิ่มเติม..
ชมภาพกิจกรรม

เปิดธนาคารโรงเรียน
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน //ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙
บริหาร สมาคมผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ นี้ โดยช่วงเช้าพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน//ภาพข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๐๘ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบจักรยานในโอกาสวันเด็ก
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมมอบจักรยานในโอกาสวันเด็กแก่นักเรียนที่มีความจำเป็น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุกูลวิมลกิจ(ทองย้อย สญฺญโม ) เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ราชบุรี พระอารามหลวงเป็นประธานการมอบจักยาน //ภาพข่าวโดยทีม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) (จำนวน ๑๑ คัน)
๐๗ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.พิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลเหรียญระดับต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ (จังหวัดอ่างทอง) ตามรายการดังต่อไปนี้
๐๕ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

พระมหาภูมิชาย ให้พรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๙
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง ให้หลักคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในการนี้นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน คณะครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ๔ ม.ค. ๕๙//ทีมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
๐๔ ม.ค. ๒๕๕๙
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง
ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมผู้ปกครอง
22 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเ่รียนวัดเขาวัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม
ส่งความสุขวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียนและคณะครู โดยมี
กิจกรรมการเต้นประกอบเพลง และอวยพรวันปีใหม่
25 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเีรียนชั้น ป.1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ
จิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัว วัดขนอนหนังใหญ่
และชมภาพยนตร์เรื่อง คุณทองแดง
22 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้น ป.3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายปิยะมงคล
เพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ และฝึกระเบียบวินัยให้กับตนเอง
18 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)ยินดีต้อนรับ
รอง สาริกา ราชบุญทอง ที่มารับตำแหน่งเป็น
รองผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขาวังด้วยความ
ยินดียิ่ง
17 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบดอกไม้แสดงความยินดี คศ.3
 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูปพิชญา แก้วอุไร
และคุณครูนงลักษณ์ มนตรีมุข ที่ได้รับ คศ.3 
15 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558
   ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง พร้อมใจกันในพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี พร้อมกับหน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดราชบุรีี 
5 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558ิ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 
4 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเปิดกองและทำกิจกรรมของลูกเสือสำรอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 ธ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าพิธีประดับบ่าลูกเสือ
เนตรนารีสามัญ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง
2 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ และได้รับรางวัลต่างๆ
จากการไปแข่งขันครั้งนี้
2-3 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

สอบนักธรรมสนามหลวง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษา
เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง
1 ธ.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายอบรมธรรมศึกษาระดับชั้น ป.6
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เข้าค่ายอบรมธรรมศึกษา"
จำนวน 386 คน และครูจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่
26-28 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมสอบวัด
ความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ด้วยข้อสอบกลางของ Oxford Online Placement Test
23 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดเขาวังได้เข้าร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
17 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้เป็น
ตัวแทนในการแข่งขันศิปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับ
เขตพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
12 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

รับกฐินพระราชทานวัดเขาวัง
วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานผ้าพระกฐิน่
โดยมอบผ้าพระกฐินให้กับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี
ภายในพิธีได้มีพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีอย่างมากมาย
8 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีุ่6
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาวัง
ได้เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายปิยมงคล จ.ราชบุรี
เพื่อทบทวนวิชาลูกเสือ และฝึกระเบียบวินัยให้กับตนเอง
4-6 พ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับคุณครูรับตำแหน่งวิทยฐานะผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันแสดงความร่วมแสดงความยินด
ีกับคุณครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ที่ได้รับวิทยะฐานะครูชำนาญการ
3 พ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

บ้านเราเขาวังยินดีต้อนรับคุณครูทั้งสามท่าน
ด้วยความยินดี

ได้แก่ ครูศักดิ์เดช ครูวุฒิชัย ครูสมเกียรติ และMr.kasule
2 พ.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

อบรม E-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะ3
โรงเ่รียนวัดเ่ขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้เป็นสถานที่ในการ
จัดอบรม E-GP ให้กับผู้บริหารและคณะครู
30 ต.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชานุบาล จ.น่าน
ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมเดินทางศึกษาดูงานโรงเรียน
ราชานุบาล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และร่วม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเก็บประสบการณ์และ
สิ่งดีๆมาใช้สำหรับพัฒนาโรงเรียนต่อไป
5-8 ต.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานมุทิตา ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต
แด่ครูเกษียณอายุราชการทั้ง 11 ท่าน ภาคเช้าที่เวทีเกียรติยศ
และภาคค่ำจัดงานเลี้ยงอำลาที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สดชื่น และยินดี
28 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

เข้ารับการประเิมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่ 1
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) นำเสนอผลงาน
ประกอบการประเิมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานรอบที่ 1
ณ ห้องประชุมยูงทอง
28 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเด็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นักเีรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิข)
เข้าร่วมการแข่งขัน ณ MCC HALL เดอะมอลงามวงศ์วาน
ได้รับรางวัลในการแข่งขันหลายหลายการ
...รายละเอียดเพิ่มเติม...
23 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

รับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)รับการประเมิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 8 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่
ได้เลื่อนวิทยฐานะ คือ
1. คุณครูปิยะนุช ลี้เลอเกียรติ ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการ 
2. คุณครูวิจิตรพร จันทร์แจ่ม ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการพิเศษ
ชมภาพกิจกรรม

รวมใจเป็นหนึ่ง ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมอำลาให้แด่ครู
ผู้เกษียณ ปี 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี
5 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาภายใน ครั้งที่ 60
การแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และขบวนพาเหรด ระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ส่งครูยงยุทธ ธวัชวงษ์
คณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ได้เดินทางไปส่ง
ครูยงยุทธ ธวัชวงษ์ที่ย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 21 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดเขาวังพร้อมใจกัน
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงาน
ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ผู้สนใจเข้าชม
พร้อมทั้งซุ้มของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างมากมาย 
พิธีเปิดโดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.1
18 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

ป.5 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ 2558
คณะครูสายชั้น ป.5 พานักเรียนไปทัศนศึกษา 
ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
14 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม

มอบปลอกแขนสภานักเรียน 2558
ผู้บริหาร และคณะครูมอบปลอกแขนให้กับนักเรียน
ที่รับหน้าที่สภานักเรียนของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียน
14 ส.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญวันพระ สายชั้น ป.1
คณะครู และนักเรียนสายชั้น ป.1 พร้อมใจกันร่วมทำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันพระ เพื่อเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใส
และให้นักเรียนเรียนรู้การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน
14 ส.ค.2558
ชมภาพกิจกรรม

 
 
ประกาศผลการแข่งขันระดับเครื่อข่ายที่ 1 ทุกประเภท
เกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
 
 

คอมพิวเตอร์แสนสนุก 14 ก.ค. 2558
    คอมพิวเตอร์แสนสนุกวันนี้ขอนำเสนอ "การใช้งาน
Youtube" โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ยาสีฟันโคโดโมะจัดกิจกรรมฟันสะอาด
    ยาสีฟันโคโดโมะได้มาจัดกิจกรรมฟันสะอาด ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาษาอังกฤษวันละคำ 7 ก.ค. 2558
    The English word today เสนอคำว่า "BREAKFAST"
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 
 

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่ชนะการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย และหญิง ควบคุมทีมโดยคุณครูสมเกียรติ กลิ่นวล 9 ก.ค.2558

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
     

 

 

 

 

 

 
               

เผยแพร่ผลงาน

นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง คือ
1. รายงานประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. การบริหารงานวิชาการรูปแบบ CLEAR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เผยแพร่ผลงาน คุณครูเจริญรัตน์ พันศิริพัฒน์ "
รายงานผลการพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

 

 
 
Untitled Document